Individuální psychoterapie

Psychoterapie je určená těm, kteří se cítí v životě nespokojeni a rádi by tento svůj stav změnili.

Ať už se jedná o osobní krize, vyčerpanost, nespavost, partnerské neschody, pracovní záležitosti, potíže v rodině či s přáteli, psychoterapie může pomoci tyto situace řešit a hledat nové způsoby jak život lépe a úspěšněji zvládat.

V průběhu setkávání pracujeme se sny, imaginacemi, symboly a především se situacemi s denního života, které klient do terapie přináší. Sledujeme vnitřní pohnutky, letmé fantazie, pocity a tužby, které často ukazují směr a další vývoj života. 

 

Během terapie je důležitý aktivní přístup a vzájemný dialog, který napomáhá procesu a vede k poznávání sebe sama. 

Četnost sezení je ideální jednou týdně a délka sezení je 50 minut, není-li domluveno individuálně jinak. Délka docházení závisí na domluvě a odvíjí se od závažnosti potíží, vývoje terapie a ochotě ke změně.

louka.jpg