Individuální psychoterapie
Astroporadenství
Astroporadenství
Semináře

Cena od 1.9.2022:

50 minut......800 Kč​

Náhrada za ušlé sezení:

Pokud z jakéholiv důvodu nemůžete na domluvený termín přijít, omluvte se prosím minimálně 3 dny před terapií.

Pokud zrušíte sezení méně než 3 pracovní dny před termínem (nebylo-li domluveno jinak), počítejte s úhradou 100% ceny. 

Děkuji za pochopení.

Rozbor nativního horoskopu (až 90 minut)  2000 Kč

(rozhovor a písemné podklady  obsahující základní témata nativního horoskopu)

Rozbor solárního horoskopu (60 min)            1500 Kč

(rozhovor a písemné shrnutí témat pro aktuální rok)

Tranzity - uchopení aktuální situace (60 min) 1500 Kč

(rozhovor a písemné shrnutí témat tranzitů)​

Partnerské poradenství - synastrie:

v délce 90-120 min                                               3000 Kč

(astrologický rozbor, rozhovor, poukázání na odlišnosti i spojistosti s důrazem na vzájemný respekt, písemné shrnutí základních témat)

Doporučuji přítomnost obou partnerů. V případě nepřítomnosti alespoň souhlas druhého se zpracováním jeho osobních dat.

Cena seminářů se odvíjejí od místa konání a délky semináře.