Jana Hvozdovičová Lojková, Ph.D.

​*1974

Jsem terapeutka a lektorka, která je inspirovaná hlubinnou psychologií C.G.Junga a transpersonální psychologií Stanislava Grofa. Blízký je mi také  existenciální přístup Irvina Yaloma. Práci však zaměřuji individuálně, dle potřeb a možností klienta. 

V roce 2008 jsem se stala členkou Společnosti pro analytickou psychologii a od stejného data pokračuji ve výcviku tohoto terapeutického směru. Nyní pracuji pod supervizním vedením Ervina Širokého a Marie Schumacher Brožové.

V letech 2008-2015 jsem měla možnost se učit řeči snů pod vedením  Jany Heffernanové, autorky knihy Tajemství dvou partnerů. V letech 2011-2017 pak obohatil můj přístup ke snům PhDr. Luvdík Běťák, nestor analytické psychologie v ČR. 

Mám zkušenosti s holotropním dýcháním a přírodními psychadeliky, které mi přinesly do života i do práce s lidmi transpersonální rozměr a prožitek širšího rámce našeho Bytí. 

Od února 2020 pracuji  jako arteterapeutka v psychiatrické léčebně v Sadské. Tato práce mě často připomíná, jaký potenciál má naše nevědomí a utvrzuje mě v tom, že výtvarné vyjádření nám může pomoci pochopit naši často komplikovanou a mnohavrstevnou duši.

Ve své terapeutické praxi užívám rozhovor, práci se sny, s předmětnými symboly, arteterapii a v případě zájmu také lze setkávání obohatit nahlédnutím do astrologické symboliky. V průběhu terapie věnuji pozornost také tělesným projevům a dechovým cvičením. 

Jsem autorkou a lektorkou řady astropsychologických seminářů, zaměřených především na rodové linie a porozumění generačním vazbám. Pořádám malé snové skupinky a vedu roční astrosebezkušenostní skupiny. 

Soukromou terapeutickou praxi provozuji od roku 2005, od roku 2008 v Nymburce.

jana gb.jpg