Astroporadenství

Tento typ poradenství je vhodný především pro ty, kteří cítí potřebu dalšího rozvoje a chápou se jako součást přírody a vesmíru. 

Astrologie může pouázat na důležité zdroje v nitru, které buď nebyly dosud objeveny a nebo byly deformovány v průběhu výchovy a vývoje jedince.

Otisk hvězdné oblohy v momentě narození je darem, který dostáváme do vínku. Můžeme ho ignorovat, můžeme proti němu bojovat, ale příroda sama si vždy najde cestu, jak prosadit svou cestu. 

 

Postavení planet ve zvířetníku  a jejich vzájemné vztahy rozehrávají na našem vnitřním jevišti děje, které se nám často opakují a my se ptáme: Proč se nám to "děje"? A jsou to naučené vzorce chování, podložené astrologickou symbolikou, které v nás spouštějí tytéž scénáře. 

 

Neznamená to, že bychom neměli svojí vlastní vůli. Pokud nahlédneme na naše vnitřní uspořádání, ať už z hlediska astrologického, nebo při delším hloubání během psychoterapie, můžeme naší vůlí tyto vzorce změnit a ovlivnit jak se cítíme a jak jednáme. Pokud žijeme vědomě, jsme to my, kteří mají nadhled a schopnost utvářet svůj život. 

paradise NEPTUN.jpg

To je jeden důležitý přínos astrologie. Uvědomit si vlastní vzorce a postupně se z nich vymanit.

 

Druhým, byť zdánilivě protikladným, přínosem je rezonance se silami horoskopu. Pokud respektujeme síly, které tvoří naší podstatu, Je to jako vrátit se domů. 

 

Astrologie nám pomáhá vrátit se k sobě, k přírodě v nás, k naší přirozenosti. Probouzí v nás vnitřní kompas, který směruje náš život a činí ho jedinečným. Přestáváme napodobovat a začínáme tvořit.

 

Je jen na nás, jak zužitkujeme to, co nám bylo dáno. Zda se tím necháme inspirovat a vést, nebo zda s tím budeme v rozporu a vnitřní konflikty pak přenášet i na své okolí. Zda budeme bojovat, nebo souznít. 

Možné konzultace:

  • Osobní sebepoznání

  • Orientace v životních událostech

  • Konzultace životních změn

  • Partnerské neshody

  • Vztahy v rodině

  • Generační zátěže

  • Přístup  k dětem